Træning i februar – ændringer og registreringer

For at bruge klubbens trænerressourcer bedst muligt, så er der visse ændringer i den kommende tid. For svømning træder ændringerne i kraft allerede i aften.

Svømning

  • Fra og med i dag onsdag den 3. februar er der kun ét svømmehold om onsdagen. Begge hold svømmer fra 19:30-20:45.
    Dette vil fortsætte, indtil fremmødet bliver større. Kalenderen vil løbende blive opdateret for at afspejle den konkrete træning.
  • Vær opmærksom på, at al svømning er aflyst i uge 7 pga. vinterferie. Aflysningerne fremgår af kalenderen.
  • Fra uge 8 og et par uger frem registrerer trænerne, hvem der deltager i svømmetræningen med henblik på at lave en ny holdfordeling. Kommer du ikke til svømning i registreringsperioden, så flyttes du i første omgang til tirsdags- og torsdagsholdet, og herfra eventuelt til det hold, der passer til dit niveau.
  • Svømning  er aflyst torsdag 11. februar pga. klubaften.

Cykling

  • Fredagscyklingen aflyses, indtil der er lidt mere forår i luften. Vi melder ud, hvornår vi igen mødes i klubregi på hverdage for at cykle på Tonseren.
  • Vi cykler fortsat ude om søndagen – og husk også den indendørs cykling onsdage og lørdage. Der er plads til flere både ude og inde!

Løb

  • Vi træner sammen tirsdage, torsdags og lørdage. Kom og vær med!

Husk klubaften torsdag den 11. februar og generalforsamling tirsdag den 23. februar.