Stillingen som tri-træner nedlægges

Bestyrelsen har den seneste tid været i tænkeboks for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt anvender klubbens penge til lønnede trænere. Vi har vurderet, at lønmidlerne er bedst anvendt til specialisttrænere inden for de enkelte discipliner støttet af frivillige, ulønnede hjælpetrænere.

Som en følge heraf har vi besluttet at nedlægge den lønnede stilling som tri-træner. Det betyder, at vi har måttet opsige Sofie som lønnet træner per 31. maj 2014.

Sofie har været ansvarlig tri-træner i en periode, hvor klubben har udviklet sig meget og hun er værdsat af medlemmerne. Vi håber derfor, at hun også fremover har lyst til at være et aktivt medlem af klubben og deltage og engagere sig i træning og arrangementer.

Inden længe vil bestyrelsen opdatere beskrivelsen af vores trænerorganisation på hjemmesiden, så den afspejler tilpasningen af ansvar og opgaver.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i KVIK TRI TEAM