Sæsonopbygning

Sæsonen er bygget op af 5 faser med sæsonstart 1. oktober. Når løbetræningen defineres i det følgende, omhandler den tirsdagsløbetræningen. Ved svømmetræning, vil der være ekstra fokus på teknik for begynder.

Fase 1 – 1/10 til 31/12: Opstartsfase/opbygning

 • Svøm: Overvejende meget teknik. Lidt fart/sprinter, men ikke noget, der kræver, at man er i topform.
 • Cykel: Alle med ud, alle med hjem – med mindre der aftales andet med den ansvarlige træner. Træningen kan i dette tidsrum variere meget.
 • Løb: Alle kan være med. Træningen vil ikke være for krævende, og der vil blive taget højde for, at man på dette tidspunkt af året ikke er i topform. Hvis den pågældende træner har et par gode styrkeøvelser, så smides de ind i træningen, der hvor det giver mening.

Fase 2 – 1/1 til 28/2: Grundtræning og teknik

 • Svøm: Teknik og sprinter/korte intervaller, hvor der er høj god kvalitet. Den totale distance bygges stille og roligt op. Der vil stadig være fokus på teknik, men distance og interval vil være mere synligt i programmet
 • Cykel: Teknik til nybegynderne. Distancen bygges på om søndagen med meget moderate og overkommelige intervaller. Indendørs cykling fra 1. november (den eksakte dato vil blive kommunikeret ud senere). Ved indendørs cykling køres der højintensitet på fuldskrald i en time.
 • Løb: Alt fra 100 til 500 meters intervaller, med rigtig god pause. Der vil være fokus på en god høj topfart. Det vil ligeledes være fokus på teknik, der er relateret til løb.

Fase 3 – 1/3 til 30/4: Form-opbygningstræning

 • Svøm: Hårde intervaller, med relativt kort pause. Sideløbende med den hårde træning opbygges distancen. Når der svømmes længere moderate serier, skal intensiteten være relativt lav. Der skal ikke tonses på de serier, hvor der er fokus på distancen.
 • Cykel: Søndage har god længde. Med intervaller af moderat til høj moderat intensitet.
  Spinning til den 1/4. Hvad enten det er spinning eller klubtræning i hverdagen, så skal det være højintensitet/max. Fokus på god kvalitet i intervallerne.
 • Løb: Højintensitet, med god kvalitet. Om det er 300 meter eller 2 km intervaller, så skal der være god kvalitet i intervallerne. Der skal være en god pause mellem intervallerne, så medlemmerne kan mærke, at de får pulsen lidt ned før næste interval.

Fase 4 – 1/5 til 31/8: Sæsonen

 • Svøm: Nu kommer vi til at gå fra pool til åbenvand. Intervallerne i pool skal være hårde og udfordrende. Der kommer en lille smule intensitet på de lange serier. Når der svømmes i åbenvand, og der er træner på sidelinjen, vil der være fokus på at gøre dig godt udrustet til at kunne svømme en god crawl i åbenvand. Det vil sige, at der er fokus på at svømme efter bøjer (god orientering), fællesstarter, og makker-øvelser og intervaller, hvor medlemmerne presser hinanden.
 • Cykel: Søndagen bliver lang og med race specifikke intervaller. Ugedagen med interval, bliver hård og udfordrende. Fokus er, at man får kørt sig godt ud og er godt brugt efter træningen.
 • Løb: Hårde/max intervaller med kort pause. Alle bliver presset godt. Alt mellem 200 m til 1 km. Pause fra 45 sekunder til 90 sekunder

Fase 5 – 1/9 til 30/9: Off-season

Da deltagelsen fra medlemmerne kan variere meget i denne periode, vil træningen variere efter hvem der møder op.

 • Svøm: Fartleg og teknik.
 • Cykling: Fællestur evt. med bagerstop.
 • Løb: Fartleg, alternativ træning.