Nyt fra bestyrelsen: Vigtige datoer og mulighed for at leje udstyr

Årets generalforsamling, der blev delt over to aftener, endte med, at Tommas Jensen er valgt til ny formand, og Kristian Lytkjen Skaalum Peeters er valgt til kasserer. Nye i bestyrelsen er Lars Kudsk og Carsten Selmann, mens Hanne Stevns, Hanne Staanum og Kenneth Ejsenhardt modtog genvalg. Nye suppleanter er Charlotte Hvid Olavsgaard og Sanne Nissen Møller.

» Læs referat af generalforsamlingen 2018

Bestyrelsen havde sit første ordinære møde 8. marts og her var flere ting på dagsordenen. Her skal fremhæves:

VIGTIGE DATOER AT FÅ I KALENDEREN

  • Klubaften 3. april – foredrag med Jesper Kenn Olsen, der har løbet Jorden rundt to gange. Tilmeldingen er åben
  • Forårsduatlon er planlagt til 21. april. Det bliver et internt stævne i samarbejde med Amager Triatlon Klub.
  • Der bliver arrangeret træningsweekend på Bornholm 8.-10. juni.

MULIGHED FOR AT LEJE UDSTYR

  • Klubben har indkøbt 2 Citec pladehjul til dæk/slange, som kan lejes af klubmedlemmer (udlejes ikke til tredjepart) for 500 kr. Hjulet bliver som udgangspunkt udlejet fra tirsdag til tirsdag. Hvis flere er interesserede i at leje pladehjulene til samme stævne, bliver der trukket lod.
  • Klubben har indkøbt en Soundboks højttaler, som kan lejes af klubmedlemmer (udlejes ikke til tredje part). Højttalerne skal naturligvis bruges til vores KVIK events, men kan lejes for 250kr. pr. weekend efter først-til-mølle princippet.

» Læs mere om, hvordan du lejer udstyret, og hvad bestyrelsen i øvrigt talte om i referatet