Nye navne i bestyrelsen

På aftenens generalforsamling i KVIK TRI TEAM fik bestyrelsen fire nye medlemmer. Det er:

Daniel Bojsen, Patrick Malmberg, Michelle Sandberg og Rasmus Fitzner.

Som suppleanter blev valgt Tommas Jensen og Francisco Hygom.

Kasserer Lars Frøkjær og Nikolaj Frederiksen modtog begge genvalg. Formand Brian Sigsgaard var ikke på valg.

Ud af bestyrelsen trådte Anja Geisler, Sofie Alsted Andersen, Warny Saurbrey og Bo Nielsen.

Anja har blandt andet stået for oprettelsen af nye medlemmer, men får nu tid til sit nye hverv som tridommer. Sammen med Bo har hun også stået for at besvare alle henvendelser til klubben. Sofie er fortsat tri-træner i klubben og kan nu fokusere på det.

Stor tak til alle fire for den indsats, de har ydet for klubben i den tid, de har siddet i bestyrelsen  – tre år for Anja og Sofie, mens Bo og Warny begge har taget et år med bestyrelsesarbejdet.

Referat fra generalforsamlingen og formandens beretning vil komme her på webben, ligesom bestyrelsessiden bliver opdateret snarest muligt.