Ny bestyrelse er valgt

KVIK TRI TEAM var flot repræsenteret, da der torsdag var generalforsamling i KVIK Kastrup. Efterfølgende havde KVIK TRI TEAM sin egen generalforsamling. Tak til alle, der deltog!

En endnu større TAK  for indsatsen skal lyde til de medlemmer, der har arbejdet for klubben i bestyrelsesregi og trådte ud af bestyrelsen torsdag. De har lagt en kæmpeindsats:

  • Tommas Jensen, der har været formand
  • Carsten Selmann, der har været kasserer
  • Sanne Nissen Møller
  • Karola Hansen
  • Allan B. Christensen

Også stor tak til de medlemmer, der lod sig vælge og genvælge, så vores bestyrelse nu er sammensat således:

  • Daniel Bojsen, formand
  • Stine Andersen, kasserer
  • Lars Kudsk
  • Trine Thunbo Rivold
  • Susan Reimer (suppleant)