Mød den nye bestyrelse

Det var en voldsomt corona-forsinket generalforsamling, der blev holdt 29. september – men det lykkedes endelig at få den afholdt.

På generalforsamlingen var der blandt andet valg til bestyrelsen, og i vores bestyrelse sidder nu:

  • Formand Tommas Jensen (der ikke var på valg)
  • Kasserer Carsten Selmann (genvalgt)
  • Sanne Nissen Møller (genvalgt)
  • Lars Kudsk (genvalgt)
  • Hanne Staanum (genvalgt)
  • Stine Andersen
  • Karola Hansen

» Få sat ansigter på bestyrelsen her

Suppleanter blev Allan B. Christensen og Tom Bojsen.

Tillykke med valget – og en stor TAK for indsatsen til Hanne Stevns Jacobsen og Kenneth Ejsenhardt, der har taget en stor tørn, men nu har forladt bestyrelsen. 

» Se referatet fra generalforsamlingen