Lars Brian stopper som cykeltræner

Vores cykeltræner gennem et par år, Lars Brian Nielsen, har i dag valgt at opsige sin stilling som træner i KVIK TRI TEAM. Det tager bestyrelsen til efterretning, og vi er kede af, at vores veje nu må skilles.

Lars Brian har været en gevinst for klubben med sin store erfaring og evner som træner. Derfor efterlader Lars Brians afsked et hul på cykelfronten. Det hul arbejder vi på at fylde hurtigst muligt, og vi melder naturligvis ud, når vi ved mere.

Træningen vil fortsætte på de planlagte tidspunkter, og vi håber, at medlemmerne vil hjælpe hinanden, hvis vi ikke når at få en afløser sat ind til en given træning.

Vi takker Lars Brian for et stærkt og frisk pust til vores cykeltræning og for at være et socialt aktiv i klubben, herunder også som frivillig hjælper til vores stævner.

På bestyrelsens vegne,
Francisco Hygom