Karantæne til KVIK triatlet

Det er med beklagelse at KVIK modtager kendelse afsagt af Dopingnævnet. Triatlet Morten T. Truelsen er idømt 2 års karantæne af Dopingnævnet. Det betyder at Morten ikke må deltage i arrangementer, træning eller stævner i KVIK eller under DIF indtil 17. september 2015. Kendelsen kan appelleres til DIF – Idrættens Højeste Appelnstans.

KVIK tager kendelsen til efterretning og indskærper at alt brug af ulovligt præstationsfremmende er i strid med KVIKs holdninger og regelsæt.

KVIK SIGER STOP TIL DOPING

» Læs nyhed fra DIF om sagen