Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag den 23. februar klokken 18:30 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM, klubhuset i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange.
» Tilmeld dig generalforsamlingen

Husk, indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til: francisco@live.dk).

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
  1. Generelt
  2. Året som er gået
  3. Fremtiden
 4. Aktivitetsregnskab
 5. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 6. Valg til bestyrelse
  a. Formand (Francisco genopstiller)
  b. Kasserer (Sandra ikke på genvalg)
  c. Bestyrelsesmedlem (Daniel Bojsen genopstiller ikke)
  d. Bestyrelsesmedlem (Tommas Jensen genopstiller)
  e. Bestyrelsesmedlem (Henrik Sommer genopstiller ikke)
  f. Bestyrelsesmedlem (Hanne Stevns Jacobsen genopstiller)
  g. Bestyrelsesmedlem (Trine Thunbo Rivold genopstiller)
  h. Suppleant
  i. Suppleant
 7. Nedsætte udvalg
 8. Eventuelt

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM