Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Torsdag den 27. februar kl. 18 samles KVIK TRI TEAMs højeste myndighed – nemlig generalsamlingen.

I år har bestyrelsen stillet forslag om en tilføjelse til vedtægterne – men du kan også få et punkt på dagsordenen. Vedtægterne slår fast, at “Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.” Skriv til formand Brian Sigsgaard på formand@kvik-tri.dk

Bestyrelsen håber, at medlemmerne vil møde talstærkt op til generalforsamlingen og være med til en åben dialog om klubben.

» Se indkaldelse og dagsorden her

/Bestyrelsen