Indkaldelse til generalforsamling 12. marts 2013

Generalforsamling, tirsdag d. 12/3-2013 kl 19.00 i klubben, Røllikevej 4, Kastrup

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Årsregnskab
4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen) – se forslag om nyt regelsæt for klubmesterskab 2013
5. Valg til bestyrelse
a. Formand (Brian modtager ikke genvalg)
b. Kasserer (Lars ikke på valg)
c. Bestyrelsesmedlem (Bjørn modtager ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (Sofie modtager genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem (Anja modtager genvalg)
f. Bestyrelsesmedlem (Per modtager ikke genvalg)
g. Bestyrelsesmedlem (Jan modtager ikke genvalg)
h. Suppleant
i. Suppleant
6. Eventuelt
Vi ses til en hyggelig aften med lidt kage, te og kaffe

Brian Sigsgaard
Formand