Generalforsamling i KVIK Kastrup

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28 oktober kl. 18.30 i klubhuset, Kastrup svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

KVIK TRI TEAM er en afdeling i KVIK Kastrup, og som triatlon-medlem er du derfor medlem af Svømmeklubben KVIK. Så det her er også en generalforsamling for dig.

Dagsorden for generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent
 2.  Aflæggelse af beretninger
  1. Formand
  2. Afdelingslederne
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger
 4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg i ulige år formand, sekretær og menigt medlem
 7. Valg af afdelingsledelser
  1. K – afdelingen
  2. Vandpoloafdelingen
  3. Tri afdelingen
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt på klubbens kontor, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

På bestyrelsens vegne
Jan Urban Hansen