Generalforsamling 17. marts: Der er brug for dig

17. marts er der generalforsamling i KVIK Kastrup, som KVIK TRI TEAM er en del af. Tri-afdelingens generalforsamling finder sted om en del af dagsordenen. Og det er vigtigt, at du som medlem af KVIK TRI TEAM møder op!

HVOR OG HVORNÅR?
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 17. marts kl. 18 på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup.

Som medlem af KVIK TRI TEAM, og dermed også KVIK Kastrup, fik du indkaldelsen til generalforsamlingen på mail 11. februar. Her fremgår også den samlede dagsorden for mødet.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?
På generalforsamlingen er der som sædvanligt beretninger, regnskab, budget og kontingent på dagsordenen.

Specifikt for tri-afdelingen aflægger KVIK TRI TEAMs formand beretning under punkt 2, og under punkt 8 har KVIK TRI TEAM sin egen generalforsamling, hvor vi skal vælge vores egen bestyrelse.

Og vi har brug for, at gode kræfter er klar til at træde ind. Der er nemlig en del af den nuværende bestyrelse, der ikke ønsker genvalg. Så mød op, overvej om det er din tur til at tage en tørn for fællesskabet – og vær med til at sige tak for indsatsen til den afgående bestyrelse, og bak op om den nyvalgte. Det er også her, at du kan komme med indspark til, hvad bestyrelsen bør have fokus på det kommende år. Det er på generalforsamlingen og ikke i badet, vi tager de store snakke! 

Status pt er:

  • Tommas Jensen, formand, ønsker at træde tilbage
  • Carsten Selmann, kasserer, ønsker ikke genvalg
  • Sanne Nissen Møller ønsker ikke genvalg
  • Lars Kudsk modtager genvalg
  • Stine Andersen modtager genvalg
  • Karola Hansen ønsker ikke genvalg
  • Allan B. Christensen ønsker ikke genvalg
  • Tom Bojsen, suppleant, ønsker ikke genvalg
  • Susan Reimer, suppleant, modtager genvalg

» Se hele dagsordenen her