Generalforsamling

Indlæser kort...

Date/Time
Date(s) - 27/02/2014
18:00 - 21:00

Location
Klubhuset (Kastrup svømmehal)

Category(ies)


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab

4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

5. Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne tilføjes:
§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved demokratisk afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

6. Valg til bestyrelse
a. Formand (Brian ikke på valg)
b. Kasserer (Lars modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem (Anja modtager ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (Nicolai modtager genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem (Bo modtager ikke genvalg)
f. Bestyrelsesmedlem (Sofie modtager ikke genvalg)
g. Bestyrelsesmedlem (Warny modtager ikke genvalg)
h. Suppleant
i. Suppleant

6. Eventuelt

Vi ses til en hyggelig aften med lidt kage, te og kaffe

/Brian Sigsgaard
Formand

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Bookings

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig denne event

Tilmeldte
 • René Halle
 • Robert Pedersen
 • Tommas Jensen
 • Henrik Eskildsen
 • Charlotte Hvid Olavsgaard
 • Martin Helleskov Frederiksen
 • Jan Rasmussen
 • Pia Bonde
 • Daniel Bojsen
 • Tom Bojsen
 • Sofie Dorthea Andersen