Generalforsamling i KVIK TRI TEAM

Indlæser kort...

Date/Time
Date(s) - 29/09/2020
19:30 - 21:00

Location
Klubhuset (Kastrup svømmehal)

Category(ies)


Grundet forsamlingsforbud og corona, har generalforsamlingen ikke kunnet holdes i foråret som normalt. Derfor indkalder vi til generalforsamling i KVIK TRI TEAM 20. september kl. 19:30 i lokalerne i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, Kastrup.

Man behøver ikke at tilmelde sig en generalforsamling, men du må gerne indikere, om du kommer ved at tilmelde dig her på siden.

Dagsordenene følger vedtægterne:

§ 8 b Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Kassereren aflægger afdelingens regnskab samt orienterer om budgettet for indeværende år.
Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsesmedlem
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
g. Bestyrelsesmedlem
h. Suppleant
i. Suppleant
5. Eventuelt
Formanden vælges for 2 år (ulige år) Kasseren vælges for 2 år (lige år) Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og ansvarsområder på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Afdelingens formand indtræder i Svømmeklubben KVIK Kastrups bestyrelse.

 

Bookings

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig denne event

Tilmeldte
  • Karola Hansen
  • Carsten Selmann
  • Hanne Jacobsen
  • Sanne Møller
  • Jens Zøllner
  • Nis Lildholdt
  • Henrik Eskildsen