Generalforsamling

Kort utilgængelig

Date/Time
Date(s) - 17/03/2022
18:00 - 21:00

Category(ies)


Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 17. marts kl. 18.00 i lærerværelset på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup

Dagsorden for generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretninger

1. Formand

2. Afdelingslederne

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger

4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse, på valg i lige år er næstformand og kasserer

7. Valg af ekstern revisor

8. Afdelingernes generalforsamlinger afholdes i gruppelokaler:

  1. Valg af afdelingsledelser og beretninger
   1. K – afdelingen
   2. Vandpoloafdelingen
   3. Tri afdelingen

9. Tilbage i Plenum

  1. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt på klubbens kontor, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

Tilmeldte