Generalforsamling i KVIK TRI TEAM

Indlæser kort...

Date/Time
Date(s) - 01/11/2021
19:30 - 20:00

Location
Korsvejens Skole

Category(ies)


Årsberetning for KVIK TRI TEAM 2020  bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling 28.oktober 2021. Der er desværre ikke afsat tid til at afholde valg til individuelle bestyrelser i underafdelingerne af moderklubben som vedtægterne ellers foreskriver. Derfor holder KVIK TRI TEAM sin egen – korte – generalforsamling mandag den 1. november 2021 kl. 19:30 (lige før svøm) i svømmehallen på Korsvejens Skole.
Dagsorden skal ifølge vedtægternes § 8 b være:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Kassereren aflægger afdelingens regnskab samt orienterer om budgettet for indeværende år.
Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsesmedlem
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
g. Bestyrelsesmedlem
h. Suppleant
i. Suppleant
5. Eventuelt
Pkt. 2 og 3 bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling og udgår derfor på KVIK TRI TEAMs generalforsamling.
På valg er formand og alle bestyrelsesmedlemmer, mens kasseren ikke er på valg jf vedtægterne:
Formanden vælges for 2 år (ulige år)
Kasseren vælges for 2 år (lige år)
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.
Tilmeldte