Vær med til Generalforsamling 1. november

Årsberetning for KVIK TRI TEAM 2020  bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling 28.oktober 2021. Der er desværre ikke afsat tid til at afholde valg til individuelle bestyrelser i underafdelingerne af moderklubben som vedtægterne ellers foreskriver. Derfor holder KVIK TRI TEAM sin egen – korte – generalforsamling mandag den 1. november 2021 kl. 19:30 (lige før svømmetræningen) i svømmehallen på Korsvejens Skole.
 
Dagsorden skal ifølge vedtægternes § 8 b være:
 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Kassereren aflægger afdelingens regnskab samt orienterer om budgettet for indeværende år.
Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsesmedlem
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
g. Bestyrelsesmedlem
h. Suppleant
i. Suppleant
5. Eventuelt
 
Pkt. 2 og 3 bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling og udgår derfor på KVIK TRI TEAMs generalforsamling.
 
På valg er formand og alle bestyrelsesmedlemmer, mens kasseren ikke er på valg jf vedtægterne:
Formanden vælges for 2 år (ulige år)
Kasseren vælges for 2 år (lige år)
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.
 
 
 

Generalforsamling i KVIK Kastrup

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28 oktober kl. 18.30 i klubhuset, Kastrup svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

KVIK TRI TEAM er en afdeling i KVIK Kastrup, og som triatlon-medlem er du derfor medlem af Svømmeklubben KVIK. Så det her er også en generalforsamling for dig.

Dagsorden for generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent
 2.  Aflæggelse af beretninger
  1. Formand
  2. Afdelingslederne
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger
 4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg i ulige år formand, sekretær og menigt medlem
 7. Valg af afdelingsledelser
  1. K – afdelingen
  2. Vandpoloafdelingen
  3. Tri afdelingen
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt på klubbens kontor, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

På bestyrelsens vegne
Jan Urban Hansen

Mød den nye bestyrelse

Det var en voldsomt corona-forsinket generalforsamling, der blev holdt 29. september – men det lykkedes endelig at få den afholdt.

På generalforsamlingen var der blandt andet valg til bestyrelsen, og i vores bestyrelse sidder nu:

 • Formand Tommas Jensen (der ikke var på valg)
 • Kasserer Carsten Selmann (genvalgt)
 • Sanne Nissen Møller (genvalgt)
 • Lars Kudsk (genvalgt)
 • Hanne Staanum (genvalgt)
 • Stine Andersen
 • Karola Hansen

» Få sat ansigter på bestyrelsen her

Suppleanter blev Allan B. Christensen og Tom Bojsen.

Tillykke med valget – og en stor TAK for indsatsen til Hanne Stevns Jacobsen og Kenneth Ejsenhardt, der har taget en stor tørn, men nu har forladt bestyrelsen. 

» Se referatet fra generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling

Grundet forsamlingsforbud har generalforsamlingerne ikke været afholdt som normalt i 2020. Men nu skal det være!

KVIK TRI TEAM holder generalforsamling tirsdag den 29. september kl. 19:30 i lokalerne i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, Kastrup. Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op – der er nogle formalia, vi skal igennem, men det er også her, vi kan tage en snak om stort og småt!

Man behøver ikke at tilmelde sig en generalforsamling, men du må gerne, så vi har en indikation af, hvor mange vi bliver

» Se dagsorden og tilmeld dig generalforsamlingen i KVIK TRI  29. september 

Generalforsamling i moderklubben KVIK Kastrup

Der er indkaldt til generalforsamling i moderklubben KVIK Kastrup den 22. september kl. 18:30. Medlemmer af KVIK TRI TEAM er også medlemmer af KVIK Kastrup, så det er også din generalforsamling, hvor du kan gøre din stemme gældende,

Siden indkaldelsen er forsamlingsforbuddet blevet strammet, så hold dig orienteret via KVIK Kastrups hjemmeside, hvor du også kan læse mere.

» Læs mere på KVIK Kastrups hjemmeside

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

Så er det tid til årets generalforsamling i KVIK TRI TEAM. Det er tirsdag den 12. marts kl. 19:00 i Klubhuset på Røllikevej 4, 2770 Kastrup. Og ja, du kan godt nå løbetræningen inden 🙂

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel på hjemmesiden – og det er hermed gjort.

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til kontakt@kvik-tri.dk

Indkomne forslag skal lægges på hjemmesiden, www.kvik-tri.dk, en uge før generalforsamlingen.

» Se dagsorden for generalforsamlingen – og tilmeld dig gerne.
Du er naturligvis velkommen til at møde op uden at være tilmeldt, men tilmeldingen giver en idé om, hvor meget kaffe og te der skal brygges.

Vi håber at se rigtig mange til generalforsamlingen, der jo er KVIK TRI TEAMs højeste myndighed. En forening bliver nemlig det, dens medlemmer gør den til.

» Se KVIK TRI TEAMs vedtægter

Løbetræning rykket til kl. 17 pga ekstraordinær generalforsamling

Husk, at der i morgen tirsdag den 20. februar er ekstraordinær generalforsamling kl. 18:30

For at du kan nå både din løbetræning og generalforsamlingen, har vi flyttet løbetræningen, så vi begynder kl. 17 og er tilbage ved klubhuset, så du kan nå at klæde om og være klar til generalforsamlingen.

Vel mødt til både træning og generalforsamling!

Ekstraordinær generalforsamling 20. februar

Tirsdag aften, 23. januar, var der indkaldt til ordinær generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

Blandt punkterne var valg til bestyrelsen. Under dette punkt meddelte formand Francisco Hygom, at han ønsker at trække sig som formand for klubben. Dette er før tid, da formandsposten først er på valg om 1 år. Desuden udtræder Francisco i samme forbindelse helt af klubben.

Begrundelsen for dette er, at Francisco ikke længere dyrker triatlon og ikke kommer til det i fremtiden, at der ligger en del arbejde i formandsposten, og at Francisco ønsker at bruge sin fritid til andre ting.

Derfor suspenderede bestyrelsen mødet fra punktet: Valg til bestyrelsen.

I stedet indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i uge 8 tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 i KVIKS´s klublokaler, Røllikevej 4 i Kastrup.

Både formandsposten og resten af bestyrelsesposterne er på valg, og det skal bemærkes, at alle de øvrige nuværende medlemmer af bestyrelsen stiller op til genvalg. Dog er posten som klubbens kasserer ledig, hvilket også gælder de to poster som bestyrelses-suppleanter.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til næste generalforsamling, så vi kan få et godt valg til bestyrelsesposterne og særligt til formandsposten. I mellemtiden bedes medlemmerne overveje, om de kandiderer til en eller flere af posterne.

Svømning i Pilegårdsbadet aflyst – alle kan svømme med på Korsvejens Skole

Så er den desværre gal igen – svømningen i Pilegårdsbadet må aflyses i dag mandag den 22. januar pga. opkast i vandet.

Men du skal da ikke misse din svømmetræning, så alle fra svømmehold B er naturligvis velkomne til svømmetræning i aften kl. 20 i svømmehallen på Korsvejens Skole.

Husk i øvrigt, at der er generalforsamling i morgen tirsdag kl. 18:30. Tilmeld dig gerne

På grund af generalforsamlingen begynder løbetræningen allerede kl. 17.

Løbetræning kl. 17 på tirsdag, så du kan nå generalforsamling

Tirsdag den 23. januar er der generalforsamling kl. 18:30 i KVIK TRI TEAM – bestyrelsen håber at se rigtig mange medlemmer.

» Læs mere om generalforsamlingen – og tilmeld dig gerne

For at du både kan nå klubtræningen og være med til generalforsamlingen, begynder løbetræningen tirsdag den 23. allerede kl. 17. Vi mødes som altid ved klubhuset/Kastrup Svømmehal, og Jonas har lovet, at vi er tilbage i tide til, at du kan nå et hurtigt bad inden generalforsamlingen begynder.

Vel mødt!