Vær med til generalforsamling på torsdag

Torsdag den 21. marts er det tid for årets generalforsamling.

Først afholdes hele svømmeklubbens generalforsamling, dernæst går vi ud i tri-afdelingen og holder vores generalforsamling – ligesom vi plejer.

Vi håber, at medlemmerne i KVIK TRI TEAM møder talstærkt op – vi begynder kl. 18:30, og det hele foregår i Klubhuset i Kastrup Svømmehal.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?
På generalforsamlingen er der som sædvanligt beretninger, regnskab, budget og kontingent på dagsordenen. Specifikt for Tri-afdelingen aflægger KVIK TRI TEAMs bestyrrelse beretning på møde i direkte forlængelse af generalforsamlingen, hvor vi også skal vælge vores egen bestyrelse.

Vi har brug for, at gode kræfter er klar til at træde til – vi har både ledige pladser i bestyrelsen og mangler suppleanter. Så mød op – og overvej om det er din tur til at tage en tørn for fællesskabet.

Status pt er:

 • Daniel Bojsen, formand, modtager genvalg
 • Stine Andersen, kasserer, ikke på valg
 • Susan Reimer, modtager genvalg
 • Trine Rivold, modtager ikke genvalg
 • Charlotte Hvid Olavsgaard, modtager genvalg
 • Carsten Selman, suppleant, modtager genvalg

Generalforsamlingen er også dér, hvor de gode idéer for året kan bringes på bordet. Bestyrelsen ønsker at lave flere sociale aktiviteter, men har brug for hænder til den praktiske planlægning af klubaftener, pokalfest, brunch ifm. Ironman og nytårsløb – så overvej gerne, om du kan give en hånd med eller har en god idé til et socialt arrangement i løbet af året.

Bestyrelsen står for lidt snacks.

» Du kan tilmelde dig her

Generalforsamling 2023 – din stemme er vigtig

21. marts er der generalforsamling i KVIK Kastrup, som KVIK TRI TEAM er en del af. Tri-afdelingens generalforsamling finder sted som en del af dagsordenen. Grundet kommunens økonomiske situation er der lagt op til store besparelser, så det er vigtigt, at du som medlem af KVIK TRI TEAM møder op!

HVOR OG HVORNÅR?
Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 21. marts kl. 18:30 i klubhuset, Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup

Som medlem af KVIK TRI TEAM, og dermed også KVIK Kastrup, fik du indkaldelsen til generalforsamlingen på mail 28. februar. Her fremgår også den samlede dagsorden for mødet.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?
På generalforsamlingen er der som sædvanligt beretninger, regnskab, budget og kontingent på dagsordenen.

Specifikt for tri-afdelingen aflægger KVIK TRI TEAMs formand beretning på møde i direkte forlængelse af generalforsamlingen, hvor vi også skal vælge vores egen bestyrelse.

Vi har brug for, at gode kræfter er klar til at træde ind – vi har både ledige pladser i bestyrelsen og mangler suppleanter. Så mød op, overvej om det er din tur til at tage en tørn for fællesskabet.

Status pt er:
 • Daniel Bojsen, formand, ikke på valg
 • Stine Andersen, kasserer, modtager genvalg
 • Susan Reimer, modtager genvalg
 • Trine Rivold, modtager genvalg

– og så er der som sagt et par vakante bestyrelsesposter, ligesom vi mangler suppleanter!

Generalforsamlingen er også dér hvor de gode idéer for året kan bringes på bordet. Bestyrelsen ønsker at lave flere sociale aktiviteter, men har brug for hænder til den praktiske planlægning af klubaftener, pokalfest, brunch ifm. Ironman, nytårsløb – så overvej gerne om du kan give en hånd med eller har en god idé til et socialt arrangement i løbet af året.
 
Vi sørger selvfølgelig for at tilpasse løbetræningen, så man kan nå tilbage og deltage i generalforsamlingen!
 
 

Ny bestyrelse er valgt

KVIK TRI TEAM var flot repræsenteret, da der torsdag var generalforsamling i KVIK Kastrup. Efterfølgende havde KVIK TRI TEAM sin egen generalforsamling. Tak til alle, der deltog!

En endnu større TAK  for indsatsen skal lyde til de medlemmer, der har arbejdet for klubben i bestyrelsesregi og trådte ud af bestyrelsen torsdag. De har lagt en kæmpeindsats:

 • Tommas Jensen, der har været formand
 • Carsten Selmann, der har været kasserer
 • Sanne Nissen Møller
 • Karola Hansen
 • Allan B. Christensen

Også stor tak til de medlemmer, der lod sig vælge og genvælge, så vores bestyrelse nu er sammensat således:

 • Daniel Bojsen, formand
 • Stine Andersen, kasserer
 • Lars Kudsk
 • Trine Thunbo Rivold
 • Susan Reimer (suppleant)

 

 

Kalenderen er opdateret: En ændring og en aflysning

Som altid gør vi vores bedste for at holde kalenderen opdateret, så du nemt kan se, hvor og hvornår du kan træne med KVIK TRI TEAM.

Vi har netop opdateret søndagens cykeltræning, hvor du skal være opmærksom på, at vi har ændret mødestedet, så vi mødes på Amager Boulevard overfor Casino Copenhagen. Som altid er der afgang kl. 8.

Samtidig har vi aflyst svømmetræningen torsdag den 17. marts, da der er generalforsamling kl. 18 på lærerværelset på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup. Vi håber at se så mange medlemmer så muligt! 

Rigtig god weekend – og god træning! 

 

Generalforsamling 17. marts: Der er brug for dig

17. marts er der generalforsamling i KVIK Kastrup, som KVIK TRI TEAM er en del af. Tri-afdelingens generalforsamling finder sted om en del af dagsordenen. Og det er vigtigt, at du som medlem af KVIK TRI TEAM møder op!

HVOR OG HVORNÅR?
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 17. marts kl. 18 på Kastrupgårdsskolen, Blåklokkevej 1, 2770 Kastrup.

Som medlem af KVIK TRI TEAM, og dermed også KVIK Kastrup, fik du indkaldelsen til generalforsamlingen på mail 11. februar. Her fremgår også den samlede dagsorden for mødet.

HVAD ER PÅ DAGSORDENEN?
På generalforsamlingen er der som sædvanligt beretninger, regnskab, budget og kontingent på dagsordenen.

Specifikt for tri-afdelingen aflægger KVIK TRI TEAMs formand beretning under punkt 2, og under punkt 8 har KVIK TRI TEAM sin egen generalforsamling, hvor vi skal vælge vores egen bestyrelse.

Og vi har brug for, at gode kræfter er klar til at træde ind. Der er nemlig en del af den nuværende bestyrelse, der ikke ønsker genvalg. Så mød op, overvej om det er din tur til at tage en tørn for fællesskabet – og vær med til at sige tak for indsatsen til den afgående bestyrelse, og bak op om den nyvalgte. Det er også her, at du kan komme med indspark til, hvad bestyrelsen bør have fokus på det kommende år. Det er på generalforsamlingen og ikke i badet, vi tager de store snakke! 

Status pt er:

 • Tommas Jensen, formand, ønsker at træde tilbage
 • Carsten Selmann, kasserer, ønsker ikke genvalg
 • Sanne Nissen Møller ønsker ikke genvalg
 • Lars Kudsk modtager genvalg
 • Stine Andersen modtager genvalg
 • Karola Hansen ønsker ikke genvalg
 • Allan B. Christensen ønsker ikke genvalg
 • Tom Bojsen, suppleant, ønsker ikke genvalg
 • Susan Reimer, suppleant, modtager genvalg

» Se hele dagsordenen her

 

Vær med til Generalforsamling 1. november

Årsberetning for KVIK TRI TEAM 2020  bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling 28.oktober 2021. Der er desværre ikke afsat tid til at afholde valg til individuelle bestyrelser i underafdelingerne af moderklubben som vedtægterne ellers foreskriver. Derfor holder KVIK TRI TEAM sin egen – korte – generalforsamling mandag den 1. november 2021 kl. 19:30 (lige før svømmetræningen) i svømmehallen på Korsvejens Skole.
 
Dagsorden skal ifølge vedtægternes § 8 b være:
 
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Kassereren aflægger afdelingens regnskab samt orienterer om budgettet for indeværende år.
Indkomne forslag
4. Valg til bestyrelse
a. Formand
b. Kasserer
c. Bestyrelsesmedlem
d. Bestyrelsesmedlem
e. Bestyrelsesmedlem
f. Bestyrelsesmedlem
g. Bestyrelsesmedlem
h. Suppleant
i. Suppleant
5. Eventuelt
 
Pkt. 2 og 3 bliver fremlagt på KVIK Kastrups generalforsamling og udgår derfor på KVIK TRI TEAMs generalforsamling.
 
På valg er formand og alle bestyrelsesmedlemmer, mens kasseren ikke er på valg jf vedtægterne:
Formanden vælges for 2 år (ulige år)
Kasseren vælges for 2 år (lige år)
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år. Et medlem kan vælges uden at være til stede, når skriftligt tilsagn foreligger.
 
 
 

Generalforsamling i KVIK Kastrup

Svømmeklubben KVIK afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28 oktober kl. 18.30 i klubhuset, Kastrup svømmehal, Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

KVIK TRI TEAM er en afdeling i KVIK Kastrup, og som triatlon-medlem er du derfor medlem af Svømmeklubben KVIK. Så det her er også en generalforsamling for dig.

Dagsorden for generalforsamling 2021

 1. Valg af dirigent
 2.  Aflæggelse af beretninger
  1. Formand
  2. Afdelingslederne
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og oplæser revisionens evt. bemærkninger
 4. Kassereren orienterer om budgettet for indeværende år samt orienterer om kontingentet.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, på valg i ulige år formand, sekretær og menigt medlem
 7. Valg af afdelingsledelser
  1. K – afdelingen
  2. Vandpoloafdelingen
  3. Tri afdelingen
 8. Valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt

Alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Regnskab, budget, og evt. indkomne forslag samt de skriftlige beretninger publiceres senest en uge før generalforsamlingen. Regnskab, budget og regnskabsberetning vil være tilgængeligt på klubbens kontor, mens øvrige beretninger fremsende pr. mail til medlemmerne, via den mailadresse de har opgivet i klubportalen.

På bestyrelsens vegne
Jan Urban Hansen

Mød den nye bestyrelse

Det var en voldsomt corona-forsinket generalforsamling, der blev holdt 29. september – men det lykkedes endelig at få den afholdt.

På generalforsamlingen var der blandt andet valg til bestyrelsen, og i vores bestyrelse sidder nu:

 • Formand Tommas Jensen (der ikke var på valg)
 • Kasserer Carsten Selmann (genvalgt)
 • Sanne Nissen Møller (genvalgt)
 • Lars Kudsk (genvalgt)
 • Hanne Staanum (genvalgt)
 • Stine Andersen
 • Karola Hansen

» Få sat ansigter på bestyrelsen her

Suppleanter blev Allan B. Christensen og Tom Bojsen.

Tillykke med valget – og en stor TAK for indsatsen til Hanne Stevns Jacobsen og Kenneth Ejsenhardt, der har taget en stor tørn, men nu har forladt bestyrelsen. 

» Se referatet fra generalforsamlingen

Indkaldelse til generalforsamling

Grundet forsamlingsforbud har generalforsamlingerne ikke været afholdt som normalt i 2020. Men nu skal det være!

KVIK TRI TEAM holder generalforsamling tirsdag den 29. september kl. 19:30 i lokalerne i Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4, Kastrup. Vi opfordrer alle medlemmer til at møde op – der er nogle formalia, vi skal igennem, men det er også her, vi kan tage en snak om stort og småt!

Man behøver ikke at tilmelde sig en generalforsamling, men du må gerne, så vi har en indikation af, hvor mange vi bliver

» Se dagsorden og tilmeld dig generalforsamlingen i KVIK TRI  29. september 

Generalforsamling i moderklubben KVIK Kastrup

Der er indkaldt til generalforsamling i moderklubben KVIK Kastrup den 22. september kl. 18:30. Medlemmer af KVIK TRI TEAM er også medlemmer af KVIK Kastrup, så det er også din generalforsamling, hvor du kan gøre din stemme gældende,

Siden indkaldelsen er forsamlingsforbuddet blevet strammet, så hold dig orienteret via KVIK Kastrups hjemmeside, hvor du også kan læse mere.

» Læs mere på KVIK Kastrups hjemmeside