Flere pladser til spinning – ændrede træningstider

Vi har fået sikret flere medlemmer mulighed for at få en plads til spinning – fra 2. december vil der hver onsdag være ni cykler til rådighed til træning, hvor kun medlemmer af KVIK TRI TEAM deltager.

Det betyder til gengæld, at vi ændrer træningstiderne.

Amager Triatlon Klub, som vi normalt spinner med, skal selvfølgelig også have plads til ni medlemmer hver onsdag. Det betyder, at vi korter træningstiden, og at klubberne skiftes til at have den tidlige og den sene tid.

 • I ulige uger spinner vi fra kl. 19:30-20:25
 • I lige uger spinner vi fra kl. 20:30-21:30

Dette gælder fra 2. december. De tilmeldinger, der allerede lå på spinning, gælder stadig. Ønsker du ikke at træne på det nye tidspunkt, beder vi dig afmelde.

Vi har sat kalenderen op året ud med disse tider. Som de fleste har opdaget, så har vi løbende rettet træningstider til i dette efterår, og derfor har vi pt fjernet spinning fra 1. januar og frem. Der vil selvfølgelig også blive tilbudt spinning i 2021, men af praktisk hensyn lægger vi i kalenderen lidt af gangen.

Husk både tilmelding og afmelding
For at så mange som muligt kan benytte træningstiden – og vi ikke bliver for mange – beder vi om tilmelding. Bliver du forhindret, så husk at afmelde dig også på hjemmesiden, så en anden kan få pladsen.

Tillader systemet dig IKKE at afmelde, så er det en utilsigtet fejl i opsætningen på webben. Tag gerne Malene Dissing i Facebook-gruppen og fortæl om fejlen, så vi kan få den rettet og en anden kan få chancen for en god træning. Er du i tvivl om, hvordan du annullerer en tilmelding, så spørg!

Nye regler for tilmelding til svøm fra torsdag

Ikke overraskende er forsamlingsforbuddet forlænget fra i dag 22. november og frem til 13. december.

Vi har benyttet anledningen til at evaluere, hvordan vi hidtil har klaret svømmetræning under de nuværende restriktioner. Vi har registreret et pres på nogle af svømmetiderne, og modtaget feedback om for store niveauforskelle på banerne.

Derfor har vi lavet nye regler for tilmelding, der gælder fra på torsdag den 26. november, hvor der også trædre nye svømmetider i kraft, da vi svømmer med tre hold om torsdagen fremover (hidtil har der været to hold). I morgen mandag gælder alle tilmeldinger, der allerede er foretaget.

HVAD ER ANDERLEDES?
Benjamin og Gustav har inddelt alle tri-medlemmer på tre hold. Dem, der kommer til svøm, er inddelt efter niveau, og dem vi ikke normalt ser til svømmetræning er fordelt ligeligt mellem de tre hold, så de selvfølgelig også har mulighed for at tilmelde sig.

Vi har fortsat kun lov til at have ni svømmere i vandet på et hold, så du skal stadig tilmelde dig – men fremadrettet må du kun tilmelde dig den tid, hvor dit hold svømmer. Dette gælder mandags- og torsdagstræning.

Lørdag er der uændret selvtræning for alle uanset hold fra kl 7-8 og kl.  8-9 med tilmelding.

HVORNÅR SVØMMER HOLDENE?
MANDAG
Kl. 20-21 hold A
Kl. 20:10-21:10 hold B
Kl. 21-22 hold C

TORSDAG
Kl. 19:30-20:30 hold C
Kl.19:45-20:45 hold B
Kl. 20:30-21:30 hold A

LØRDAGE
Lørdag er der uændret selvtræning for alle uanset hold fra kl 7-8 og kl.  8-9

HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?
Vi har annulleret alle tilmeldinger til torsdagssvømning og til mandagssvømning den 30. november. Så du skal tilmelde dig igen – tilmeldinger til i morgen mandag den 23. november gælder stadig. Husk, at du kun må tilmelde dig tider, hvor dit hold svømmer.

Vi har sat mandags- og torsdagssvømning i kalenderen for de kommende to uger (uge 48+49), og tilmeldingen er åben for uge 48+49.

Vi åbner for tilmeldingen for de kommende uger i weekenden den 5./6. december  – og sender en mail ud, når tilmeldingen for nye uger åbner. 

HVEM ER PÅ HVILKE HOLD?

HOLD A HOLD B HOLD C
Henrik Eskildsen
Rene Bodahl Jensen
Malene Lynggaard Eskildsen
Nicolas Olivares
Francisco Hygom
Carl Palm-Henriksen
Søren Andersen
Henrik Ramberg
Kim Nicholson
Allan Christensen
Lars Kudsk
Viktor Zøllner
Kenneth Borgstrøm
Peter Dybdahl
Søren Bruun
Tommas Jensen
Brian Frisendahl
Malene Dissing
Tom Bojsen
Sanne Nissen Møller
Carsten Selman
Nis Lildholdt
Martin Kempf
Joel Malan
Charlotte Hvid Olavsgaard
Susan Reimer
Jens Zøllner
Charlotte Schmidt
Bjarne Andersen
Jan Rasmussen
Per Sørensen
Peter Henriksen
Karola Hansen
Laura Frederiksen
Marianne Bengtson
Anna Rosen
Stine Andersen
Tao Lech
Carl Erik Ramberg
Per Nyvold
Morten Ingholdt
Lars Kok
Sara Ehrenreich
Sofie Nygård Hansen
Hanne Stevns Jacobsen
Alex Zinde
Franz Gandrup
Liv Mølgaard

 

Al tilmelding til træning åben frem til jul

De nuværende coronarestriktioner betyder, at vi maksimalt må være 10 samlet til en holdtræning – det betyder, at med én træner kan vi være ni medlemmer.

I uge 45 har vi prøvet en holdopdeling, som bestyrelsen vurderer virker. Vi lever op til kravene og sikrer samtidig mest mulig træning for alle medlemmer. Derfor fortsætter vi den model for træning, som vi testede i uge 45. Det betyder tilmelding til al træning undtagen løb. Al tilmelding foregår via hjemmesiden.

Vi har af praktiske hensyn åbnet tilmelding efter den nuværende model frem til og med jul – selvom restriktionerne pt kun er udmeldt frem til og med 22. november. Vi melder ud, hvis/når der kommer ændringer – og lad nu være med at lave gær/toiletpapirscener og gå på hamstringstogt på træningstiderne! Der burde være plads til os alle de kommende uger.

Med de begrænsede pladser er det selvfølgelig vigtigt, at man afmelder, hvis man alligevel ikke kan bruge sig plads, så andre får mulighed. 

Hvordan er det nu vi træner under de nuværende restriktioner?

SVØMNING
Holddelingen betyder, at den midterste bane (bane 3) IKKE må benyttes, når der er to hold i vandet. Bane 3 adskiller de to hold. Der er således plads til et hold med ni svømmere i bane 1+2 og ni svømmere på et andet hold i bane 4+5. Fordel jer på hold og baner, så vi holder størst mulig afstand. 

 • Mandage har vi tre hold med ni svømmere på hver.
  Der er hold kl. 20-21, kl 20:10-21:10 og kl. 21-22.

 • Torsdage har vi to hold med ni svømmere på hver.
  Et hold svømmer fra kl. 19:30-20:45 og det næste hold svømmer fra kl. 19:40-20:55
 • Lørdage har vi opdelt svømmetiden i to, og vi beder om tilmelding. Der er plads til 18 svømmere fordelt på to hold med ni svømmere på hvert hold fra kl. 7-8 og 18 svømmere fordelt på to hold fra kl. 8-9.

  Ønsker du at svømme langt, så må du gerne booke tid på begge hold, men kun hvis det er ud fra et reelt ønske om at svømme. At det passer din døgnrytme og vaner  bedst at svømme fra kl. 7:30-8:20 er IKKE en gyldig grund til at booke to tider. Vi beder alle om at tage hensyn, så der er haltid til alle de medlemmer, der ønsker at svømme.

For at træningen kan blive opretholdt med så meget haltid som muligt til alle medlemmer, er det vigtigt, at I husker at holde afstand i omklædningen, i bruselokalet, på kanten, men også i banerne. Der er hængt sedler op i omklædningen om, hvor mange vi må være. Det betyder også, at det kan blive nødvendigt med hurtige omklædninger. Og undgå at komme for tidlligt, hvis du fx træner mandag kl 20:10.

UDENDØRS CYKLING
Vi har tilmelding på hjemmesiden (dog uden begrænsning).
Er vi flere end 10 til træning, deler vi op i to hold.
 
SPINNING
Vi fortsætter som hidtil med tilmelding på hjemmeside.
 
Vi skal dele de ni pladser med ATK, så vi har fire pladser i lige uger og fem pladser i ulige uger. 
 
LØB
AAC, som vi træner løb med, gør som sidst, der var begrænsninger, dvs deler op i flere hold ved flere end 10 deltagere. Husk, at du kan løbe med både tirsdag og torsdag.
 
 

Svømning lørdag og uge 45

Mandag trådte nye corona-restriktioner for amatøridræt for voksne i kraft – vi sendte søndag information ud om, hvordan vi løste opgaven den første uge.

Nu har KVIK Kastrups klubchef – bl.a. i dialog med Tårnby Kommune – haft tid til at se nærmere på retningslinjerne, og derfor kan vi nu melde ud, hvordan vi kører svømmetræningen på lørdag den 31. oktober og i uge 45. Dog med det forbehold, som vi bliver nødt til at tage for øjeblikket, at vi evaluerer løbende og ændrer retningslinjer om nødvendigt. Vi orienterer naturligvis via hjemmesiden, ligesom vi konstant prøver at holde kalenderen opdateret (i hvert fald en uge frem)

For at sikre alle mest muligt træningstid i svømmehallen bliver vi delt op i hold. 

Holddelingen betyder, at den midterste bane (bane 3) IKKE må benyttes, når der er to hold i vandet. Bane 3 adskiller de to hold. Der er således plads til et hold med ni svømmere i bane 1+2 og ni svømmere på et andet hold i bane 4+5. Fordel jer på hold og baner, så vi holder størst mulig afstand. 

Vi beder fortsat om tilmelding – og den er allerede åben for hele uge 45.

Her er planerne for svømning resten af uge 44 og uge 45:

 • Torsdag 29. oktober svømmer vi som tidligere udmeldt.

 • Lørdag den 31. oktober og lørdag den 7. november har vi opdelt svømmetiden i to, og vi beder om tilmelding. Der er plads til 18 svømmere fordelt på to hold med ni svømmere på hvert hold fra kl. 7-8 og 18 svømmere fordelt på to hold fra kl. 8-9.

  Holddelingen foregår sådan, at den midterste bane (bane 3) IKKE må benyttes, idet den adskiller de to hold. Der er således plads til et hold med ni svømmere i bane 1+2 og ni svømmere på et andet hold i bane 4+5. Fordel jer på hold og baner, så vi holder størst mulig afstand.

  Ønsker du at svømme langt, så må du gerne booke tid på begge hold, men kun hvis det er ud fra et reelt ønske om at svømme. At det passer din døgnrytme og vaner  bedst at svømme fra kl. 7:30-8:20 er IKKE en gyldig grund til at booke to tider. Vi beder alle om at tage hensyn, så der er haltid til alle de medlemmer, der ønsker at svømme.

 • Mandag den  2. november har vi tre hold med ni svømmere på hver.
  Der er hold kl. 20-21, kl 20:10-21:10 og kl. 21-22.

 • Torsdag den 5. november har vi to hold med ni svømmere på hver.
  Et hold svømmer fra kl. 19:30-20:45 og det næste hold svømmer fra kl. 19:40-20:55

For at træningen kan blive opretholdt med så meget haltid som muligt til alle medlemmer, er det vigtigt, at I husker at holde afstand i omklædningen, i bruselokalet, på kanten, men også i banerne. Der er hængt sedler op i omklædningen om, hvor mange vi må være. Det betyder også, at det kan blive nødvendigt med hurtige omklædninger. Og undgå at komme for tidlligt, hvis du fx træner mandag kl 20:10.

Med de begrænsede pladser er det selvfølgelig vigtigt, at man afmelder samt giver besked på Facebook, hvis man alligevel ikke kan bruge sig plads, så andre får mulighed. 

I forhold til løb, spinning og cykling gælder de retningslinjer, vi udsendte søndag stadig:

UDENDØRS CYKLING
Vi overstiger sjældent 10 personer til vintercykeltræning, så vi indfører ingen ændringer her, da der  forvejen er tilmelding på hjemmesiden (dog uden begrænsning).
Er vi flere end 10 til træning, deler vi op i to hold.
 
SPINNING
Vi fortsætter som hidtil med tilmelding på hjemmeside.
 
Vi skal dele de ni pladser med ATK, så vi har fire pladser i lige uger og fem pladser i ulige uger. 
 
LØB
AAC, som vi træner løb med, gør som sidst, der var begrænsninger, dvs deler op i flere hold ved flere end 10 deltagere.
 

Vi har svømmetræning i morgen 26. oktober – og vi må være ni i vandet

Det er forvirrende tider – og vi skal alle lige lære at navigere i de nye corona-restriktioner. 

Derfor: Du har modtaget en mail fra KVIK Kastrup om, at alle svømmehold er aflyst mandag den 26. oktober. Dette gælder IKKE tri-holdet, da vi ikke har forældre med på kanten.

Samtidig har vi fået lov til at være ni i vandet af gangen og én træner på kanten.

Dette er aftalt særskilt for tri-afdelingen med KVIK Kastrup, som vi jo er en del af. TAK for den fleksibitet!

Vi har rettet til, så når tilmeldingen åbner kl. 20, så er der ni pladser, der kan besættes.

En sidste gang: Vi svømmer i morgen mandag den 26. oktober – men der er tilmelding via hjemmesiden. Tilmeldingen åbner kl 20, og der er plads til ni svømmere i vandet pr træningstid.

Se tidligere nyhed ‘Corona-restriktioner betyder færre pladser og tilmelding til træning’, der er rettet til.

 

Coronarestriktioner betyder færre pladser og tilmelding til træning

Fra mandag den 26. oktober er holdtræning som vores underlagt forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer (inklusive træner) for at begrænse spredning af corona-virus.
 
Det betyder, at vi må indføre tilmelding til svømning, og vi kun kan være i ni i bassinet af gangen. Vi får også færre cykler til spinning. Se, hvordan træningen påvirkes nedenfor. 
 
 
SVØM
Vi tilbyder fire svømmetider:
 • kl. 20-20:55 mandag (lektion afkortes til 55 min)
 • kl. 21-22 mandag
 • kl 19:30-20:30 torsdag (lektion afkortes til 60 min)
 • kl. 20:35-21:30 torsdag (lektion afkortes til 60 min)

Lektionerne er afkortede, så vi ikke er for mange på kanten i skiftet, men vær selvfølgelig også opmærksomme i omklædningsrummet.

Der må maksimalt være ni deltagere per gang, og de pladser fordeles gennem tilmelding på hjemmesiden.

Tilmeldingen åbner søndag kl. 20 for den følgende uge.

Mht. svømning om lørdagen afventer vi kommunens udmelding, men der er muligvis ingen restriktioner, da det ikke er holdtræning
 
UDENDØRS CYKLING
Vi overstiger sjældent 10 personer til vintercykeltræning, så vi indfører ingen ændringer her, da der  forvejen er tilmelding på hjemmesiden (dog uden begrænsning).
Er vi flere end 10 til træning, deler vi op i to hold.
 
SPINNING
Vi fortsætter som hidtil med tilmelding på hjemmeside, der nu åbnes søndag kl 20 for efterfølgende uge.
 
Vi skal dele de ni pladser med ATK, så vi har fire pladser i lige uger og fem pladser i ulige uger. 
 
LØB
AAC, som vi træner løb med, gør som sidst, der var begrænsninger, dvs deler op i flere hold ved flere end 10 deltagere.
 
Med de begrænsede pladser er det selvfølgelig vigtigt, at man afmelder samt giver besked på Facebook, hvis man alligevel ikke kan bruge sig plads, så andre får mulighed. Vi evaluerer efter første uge, om vi skal justere i setuppet.
 
 
 

Mød den nye bestyrelse

Det var en voldsomt corona-forsinket generalforsamling, der blev holdt 29. september – men det lykkedes endelig at få den afholdt.

På generalforsamlingen var der blandt andet valg til bestyrelsen, og i vores bestyrelse sidder nu:

 • Formand Tommas Jensen (der ikke var på valg)
 • Kasserer Carsten Selmann (genvalgt)
 • Sanne Nissen Møller (genvalgt)
 • Lars Kudsk (genvalgt)
 • Hanne Staanum (genvalgt)
 • Stine Andersen
 • Karola Hansen

» Få sat ansigter på bestyrelsen her

Suppleanter blev Allan B. Christensen og Tom Bojsen.

Tillykke med valget – og en stor TAK for indsatsen til Hanne Stevns Jacobsen og Kenneth Ejsenhardt, der har taget en stor tørn, men nu har forladt bestyrelsen. 

» Se referatet fra generalforsamlingen

Svømmehallen er lukket i uge 42

Svømningen er aflyst i uge 42 pga. efterårsferie, men husk, at du kan komme i kloren i aften (torsdag) og på lørdag inden ferien.

Løbe-, spinning- og cykeltræning ser ikke ud til at være ferieramt, så selv uden svømning, kan du få god klubtræning i uge 42.

Vi ses!

Efteråret er over os: Få overblik over cykeltræningen

Det er blevet oktober, hvilket betyder et skift i cykeltræning. Få her overblik over spinning, grustræning og søndagscykling – og husk at tilmelde dig via hjemmesiden:

Klubben tilbyder hver onsdag spinning fra kl. 19:30 og 90 minutter frem hos SATS på Amager Strandvej, men du kan også cykle ude om onsdagen.

Martin tilbyder nemlig som et alternativ til spinning træning på grus hver onsdag, hvor vi kører ca. 1½ time på Kalvebod og Amager Fælled. Hvis det går vildt for sig, tager vi til Hvidovre.Vi varmer op med en rulletur og finder derefter nogle segmenter, hvor der bliver kørt stærkt. Alle kan deltage. Det kræver blot, du har en cykel, der kan køre på grus – og nogle gange lidt mudder. Der er start kl. 17:00, og der er afgang ved den Røde Port ved indgangen til Kalvebod Fælled/Naturcenter Vestamager.

Søndage fortsætter som vanligt med landevejscykling med afgang kl 08 fra Røde Port. Vi kører kortere distancer end om sommeren, og turen vil blive tilpasset de fremmødte.

Uanset om du vil spinne eller cykle ude, skal du tilmelde dig på hjemmesiden! Martin har mulighed for at aflyse træningen, hvis der er færre end tre tilmeldte aftenen inden. Evt. aflysninger vil blive annonceret på Facebook. Til spinning er der begrænset antal pladser, og du sikrer dig en cykel ved at tilmelde dig.

Husk lygter, når den tid kommer.

Spinning starter 7. oktober

7. oktober begynder vi spinning-sæsonen. I lighed med tidligere år spinner vi sammen med Amager Triatlon Klub i SATS på Amager Strandvej 108 hver onsdag.

Men ikke alt er som det plejer. Restriktioner i forbindelse med corona-virus betyder nemlig, at der er langt færre cykler, end vi har været vant til. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dig fra gang til gang – og afmelder dig, hvis du har en plads, men er forhindret i at bruge den. Så er der nemlig en anden, der kan få trænet.

Hver klub har i udgangspunktet 10 cykler – og er en cykel ledig 5 minutter inde i timen, er den fri til andre – uanset hvilken klub du kommer fra. Så husk også at komme til tiden.

Husk i øvrigt alle de gode corona-råd inkl grunding afspritning af cyklen.

Timen begynder kl 19:30, og vi spinner i 90 minutter pr. gang.

Læs mere om udstyr i kalenderen, hvor du også finder spinning-træningen hver onsdag – det er også her du tilmelder dig hver enkelt spinning-træning.

Svømmetræning er også rykket indenfor
Efteråret har også ramt svømmetræning, og vi har bassintid hver mandag, torsdag og lørdag. Der er ikke tilmelding til svømning.

Vi ses til træning!