Generalforsamling

Indlæser kort...

Date/Time
Date(s) - 27/02/2014
18:00 - 21:00

Location
Klubhuset (Kastrup svømmehal)

Category(ies)


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Årsregnskab

4. Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)

5. Forslag til vedtægtsændring:
Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne tilføjes:
§ 8 d Bestyrelsens beslutningsproces
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved demokratisk afstemning. Ved stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

6. Valg til bestyrelse
a. Formand (Brian ikke på valg)
b. Kasserer (Lars modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem (Anja modtager ikke genvalg)
d. Bestyrelsesmedlem (Nicolai modtager genvalg)
e. Bestyrelsesmedlem (Bo modtager ikke genvalg)
f. Bestyrelsesmedlem (Sofie modtager ikke genvalg)
g. Bestyrelsesmedlem (Warny modtager ikke genvalg)
h. Suppleant
i. Suppleant

6. Eventuelt

Vi ses til en hyggelig aften med lidt kage, te og kaffe

/Brian Sigsgaard
Formand

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Bookings

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig denne event

Tilmeldte
 • René Halle
 • Jacqueline Briand de Crevècoeur
 • Robert Pedersen
 • Patrick Malmberg
 • Mette Sørensen
 • Tommas Jensen
 • Henrik Eskildsen
 • Thomas Borch
 • Charlotte Hvid Olavsgaard
 • Martin Helleskov Frederiksen
 • Johan Frandsen
 • Kent Wieslander
 • Kenneth Blunch
 • Bettina Truelsen
 • Max Winther
 • Jan Rasmussen
 • Louise Kirkeby
 • Pia Bonde
 • Daniel Bojsen
 • Kenneth Ejsenhardt
 • Tom Bojsen
 • Sofie Dorthea Andersen