Forvirret over mail fra Dansk Triatlon Forbund?

Dansk Triatlon Forbund har i dag sendt en mail ud med overskriften “Vigtig! Bevar dit klubmesterskab!”. Af mailen fremgår det, at du skal kontrollere dit betalingskort i klubmodul, og at du burde have fået besked af klubben. Men du skal helt og aldeles ignorere mailen.

Dansk Triatlon Forbund har ganske rigtigt opdateret deres klubmodul, men i KVIK TRI TEAM bruger vi ikke klubmodulet til opkrævning af hverken kontingent eller licens, og mailens indhold har derfor ingen betydning for medlemmer af klubben. Dit betalingskort skal ikke bruges på siden.

I KVIK TRI TEAM betales kontingentet til KVIK Kastrup – og inkluderet i dit kontingent er din tri-licens, som klubben afregner direkte med forbundet. Vi bruger udelukkende forbundets klubmodul til at indtaste oplysninger i forbindelse med vores licens og til at udskrive licensen.

Kort sagt: Hvis du bare betaler dit kontingent, er du ikke i farezonen for at miste dit klubmedlemsskab overhovedet.

Til gengæld opfordrer vi dig til at få mest muligt ud af dit kontingent: Kom til vores fælles træninger og arrangementer – du finder dem altid i kalenderen på hjemmesiden. Og du kan stadig nå at melde dig til Kampen om Den Gyldne Pedal – vores egen enkeltstartskonkurrence på lørdag den 24. september.

Pst! Deadline for bestilling af klubtøj er 20. september. Du kan lige nå det…

Ny cykeltræner

Vi er rigtig glade for at kunne præsentere klubbens nye cykeltræner.

Det er et kendt ansigt i klubben, nemlig Martin Helleskov Frederiksen, der får fornøjelsen af at få os godt rundt på landevejene fremover.

Martin begynder som cykeltræner på onsdag den 22. juni – men allerede aftenen før, nemlig tirsdag den 21. juni, kan du til klubaftenen også høre mere om cykeltræningen. Klubben byder samtidig på en sandwich.

» Tilmeld dig klubaften tirsdag den 21. juni

Martin har, som så mange andre, planlagt ferie i juli, så der vil være nogle uger midt på sommeren, hvor vi må klare os uden ham.

Martin er kendt for selv at kunne cykle både hurtigt og langt og har også de seneste år været en af bagmændene bag en træningstur til bakkerne i Båstad for klubbens medlemmer.

Tag rigtig godt imod ham i hans nye rolle. Vi glæder os til samarbejdet!

Træningen i maj – krydstræning i Kongelunden

Andreas Borch præsenterede sidste uge rammeplanen for træningen i maj og juni efter løbetræningen. Her kan du se, hvad der er i fokus for klubbens fællestræninger, hvor vi håber at se rigtig mange. Der er plads til alle niveauer.

Det samme gælder til de to krydstræninger, som Andreas står for, lørdag den 28. maj og lørdag den 11. juni. Du får både trænet cykling og løb, men nok så vigtigt også skiftet. Du kan blandt andet få tricks til, hvordan du får cykelskoene til at sidde smart på cyklen. Krydstræningerne finder sted i Kongelunden og begynder kl. 10.

» Træningen maj 2016 – slides

» Se ugeskemaet for træningen i maj og juni

» Tilmeld dig krydstræningen 28. maj

» Tilmeld dig krydstræningen 11. juni

HUSK i øvrigt tilmeldingen til Pinsetri. Det er allerede på mandag den 16. maj, at vi har lagt op til en hyggelig formiddag. Tag familie og venner med som deltagere – de er velkomne. Der er plads til alle. Og der er også plads til at flere hjælpere, der sikrer, at alle får en god oplevelse!

Hvem skal være klubmester 2016? Vær opmærksom på regelændring

Når klubben holder Forårsduatlon på lørdag, så begynder alle deltagerne fra klubben samtidig at samle point i konkurrencen om at blive årets klubmester i KVIK TRI TEAM.

Igen i år kårer vi en klubmester for damer og en klubmester for herrer baseret på point hentet over en hel sæson. Men i modsætning til de foregående år, har bestyrelsen lavet én væsentlig ændring af reglerne, som alle skal være opmærksom på: For at der kan opnås point i et eksternt stævne (dvs. ikke afholdt af KVIK TRI TEAM) skal der være fem fra klubben, der stiller op – køn er ligegyldigt.

Søren Andersen

Søren Andersen – regerende klubmester

Der vil fortsat blive tildelt point baseret på køn. I praksis betyder det, at hvis der er fire herrer og en kvinde, der stiller op til et stævne, som alle gennemfører, så er der 12 point til kvinden, 12 point til hurtigste herre, 10 point til næsthurtigste herre og så fremdeles.

» Læs reglerne for klubmesterskabet

Kravet om fem deltagere gør, at du måske skal gøre en lille ekstra indsats for at få en klubkammerat eller to med, når du tager til stævne, ligesom der kan være en pointe i at koordinere med de andre fra klubben, hvilken dag man kører 4:18:4 i Strandparken. Til gengæld håber vi, at det styrker fællesskabet og holdånden endnu mere, når flere deltager i de samme stævner. Og vi sikrer, at det ikke er antallet af samme køn, der afgør, om der gives point.

Husk, at du skal stille op i klubnavn og ikke mindst klubtøj for at kunne opnå point – og send resultatlister til Sandra på km@kvik-tri.dk, så du er sikker på at få de point, du har fortjent!

Må den bedste kvinde og mand vinde – og må alle få en super sæson!

Referat af generalforsamling i KVIK TRI TEAM tirsdag 23. februar 2016

1) Valg af dirigent
Henrik ‘Spejder’ Eskildsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt efter vedtægterne.

2) Formandens beretning
Formand Francisco Hygom fortalte, at afdelingen har 193 medlemmer (heraf 35 på duatlonmedlemsskab) mod cirka 180 for et års tid siden. Stigningen gemmer over, at der midt i 2015 var en større nedgang i antallet af medlemmer, og at der blev optaget nye i efteråret 2015. Der kommer nye medlemmer igen 3. marts.
Duatlonmedlemsskabet bliver ikke længere markedsført.

I løbet af året er Dennis Christensen udtrådt af bestyrelsen, og suppleant Henrik Sommer trådte ind i stedet. Først i 2016 udtrådte kasserer Lars Frøkjær, og Francisco har ageret som stedfortrædende kasserer indtil generalforsamlingen.

I forbindelse med Lars Frøkjærs udtræden af bestyrelsen skal al henvendelse omkring licensfornyelse fremover ske via licens@kvik-tri.dk

Årets træningsaktiviteter samt øvrige aktiviteter i form af stævner, klubaftner, træningslejre, fester og øvrige aktiviteter blev gennemgået, ligesom enkelte af de resultater, som klubbens medlemmer har opnået i løbet af året, blev fremhævet.

I årets løb er der uddannet 6 cykelkaptajner og 4 løbetrænere har gennemgået modul 1+2 på DGIs løbetræneruddannelse. Arbejdet med at uddanne og videreuddanne medlemmer, der vil hjælpe med at forestå træningen vil fortsætte i det kommende år.

Trods lidt startproblemer med ny leverandør af klubtøj, så fortsætter samarbejdet i det kommende år. Designet er meget tilfredsstillende, og tøjet er til sæson 2016 forbedret på visse punkter. Næste prøveaften er 17. marts – mere info herom senere.

Formanden løftede sløret for fremtidige planer i klubben, idet Andreas Borch er blevet ansat som cheftræner pr. 1. marts 2016. Han vil præsentere sig selv til klubaften 3. marts – mere info herom snarest.

Formanden sluttede af med at takke de, der hjælper til med at få klubbens aktiviteter til at fungere – herunder særlig tak til Carsten Selman og Hanne Jacobsen, der har været med til at sikre at klubbens stævner har kunnet gennemføres.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

Der blev spurgt ind til vilkår for duatlonmedlemsskab, og bestyrelsen noterede, at de skal klargøres og kommunikeres ud.


3) Årsregnskab

Årets regnskab blev omdelt og gennemgået. Udgiftsniveauet har ligget på niveau med 2014, men visse aktiviteter fra 2014 er først blevet bogført i 2015, hvilket skævvrider billedet. I 2015 har træneruddannelse været prioriteret, hvilket afspejlede sig på udgiftssiden. Klubaftener og fester har fyldt mindre i regnskabet i 2015 end i året før.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Rammen for 2016 bliver endelig godkendt på KVIK Kastrups generalforsamling 15. marts kl 19:30, hvor alle medlemmer – også fra tri-afdelingen – er velkomne til at deltage og påvirke.

 
4) Indkommende forslag (skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

Der var ingen indkomne forslag.

5) Valg til bestyrelse
a. Formand (Francisco er valgt for to år og ikke på valg)
b. Kasserer (Lars Frøkjær genopstiller ikke) – Sandra Ebbesen blev valgt til kasserer
c. Bestyrelsesmedlem (Daniel Bojsen genopstiller) – genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem (Tommas Jensen genopstiller) – genvalgt
e. Bestyrelsesmedlem (Henrik Sommer genopstiller) – genvalgt
f. Bestyrelsesmedlem (Charlotte Hvid Olavsgaard genopstiller ikke) – Hanne Jacobsen blev valgt
g. Bestyrelsesmedlem (René Nielsen genopstiller ikke) – Trine Rivold blev valgt

h. Suppleant – Jesper Munk Larsen blev genvalgt
i. Suppleant – Charlotte Hvid Olavsgaard blev valgt

» Se oversigt over bestyrelsen her

6) Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at være mere synlige om sit arbejde, og der blev givet ros for arbejdet i det forgangne år.

Bestyrelsen gav udtryk for, at der havde været meget fokus på at drifte og sikre det nuværende aktivitetsniveau i klubben, men at der er håb om at finde kræfter til at udvikle klubben yderligere fremover. Blandt andet måske med en ungdomsafdeling?

Festudvalget, der arbejder udenfor bestyrelsesregi, blev nævnt, og Charlotte Holm, Louise Kirkeby og Hanne Jacobsen meldte sig under fanerne. Mie Jensen, Sandra Ebbesen, Mette Fundby Sørensen og Kenneth Ejsenhardt var i forvejen i Festudvalget.

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig træningerne. Det gør det nemmere for trænere at planlægge, når man ved hvem og hvor mange det kommer, og det er med til at motivere andre til at komme.

Initiativet med at slå træningernes indhold op på Facebook på forhånd blev rost.

Rengøringen i Korsvejens svømmehal blev kritiseret.

Trænernes engagement og evne til at få alle med – og rumme mange niveauer – blev debatteret.

Husk, at der er våddragtsevent i Kastrup Svømmehal 9. april (se Facebook).

Tilmeldingen til træningslejr på Bornholm 3.-5. juni åbner snart – mere info senere

Forårsduatlon bliver 16. april og Ferry Time Trial bliver 24. april – mere info senere.

Der arbejdes på at få lavet cykelcaps i klubdesign.

3 styks reglen for klubtøj vil udgå for særlige fokusvarer. Plan for tøjbestilling kommer snarest ud.

Og dermed blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden.

 

 

Kalenderopdateringer: FTP-test i uge 7 og klubaften begynder kl. 19:15

Vi glæder os til at se mange af jer til klubaften i morgen torsdag den 11. februar. Vi er dog blevet nødt til at flytte starttidspunktet til kl. 19:15 i stedet for 19:00, som først annonceret. Det nye starttidspunkt fremgår af kalenderen – måske det får flere til at løbe med til træningen kl. 17:30, nu hvor der er lidt mere tid til en puster og et bad bagefter?
Husk, at svømning er aflyst 11. februar pga. klubaftenen.

FTP-test i uge 7
I uge 7 – dvs. onsdag den 17. og lørdag den 20. februar – kører Dennis igen FTP-test til indendørs cykling. Den er der flere, der har efterspurgt, så mød talstærkt op!

Svømning er aflyst i uge 7
Husk, at svømning er aflyst i uge 7 grundet vinterferie.
Og at der pt. kun er ét onsdagssvømmehold, der træner fra 19:30-20:45.

Efter ferien vil trænerne registrere fremmødet til svømning, så vi får udnyttet vores halplads bedst muligt. Kommer du ikke til træning, kan du blive rykket til tirsdags- /torsdagsholdet.

Generalforsamling tirsdag den 23. februar
Du er medlem af en forening – ikke kunde i en butik. Det betyder valg til bestyrelsen og debat om klubbens retning. Kom og vær med! Tilmelding via kalenderen, så vi har kaffe og te nok på bordene.

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 23. februar klokken 18:30 er der den årlige generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

En forening er aldrig bedre end dens medlemmer, og derfor håber vi at se rigtig mange. Kom og vær med i debatten!

Husk, at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (skriv til formand@kvik-tri.dk).

Flere medlemmer af bestyrelsen stiller ikke op til genvalg, så der er brug for friske kræfter. Blot endnu en grund til at møde op i klubhuset til generalforsamlingen.

» Se dagsorden og tilmeld dig her, så vi ved, hvor meget kaffe og te vi skal brygge

» Se vedtægter for KVIK TRI TEAM

Fredrik Seistrup stopper som svømmetræner i KVIK TRI TEAM

Fredrik Seistrup har af familiære årsager desværre valgt at sige op som svømmetræner i KVIK TRI TEAM. Det er vi selvsagt rigtig kede af. Fredrik har i sin tid i klubben løftet niveauet i svømmetræningen og udvist et kæmpe engagement, der blandt andet kom til udtryk gennem en inspirerende og anderledes open water træning, som sommeren igennem trak mange medlemmer til fællestræning i lagunen. Derfor en stor tak til Fredrik for den tid, vi har haft fornøjelsen.Fredrik stopper som træner pr. 31. december, så du kan stadig nå at høre en af hans lange monologer, mens du frysende står på kanten, hvis du møder op til mandagstræning i næste uge!
Fredrik Seistrup

Fredrik Seistrup

Fredrik vil først i det nye år holde kursus for vores øvrige svømmetrænere, så Fredriks træningsfilosofi vil i et vist omfang fortsætte.

Bestyrelsen arbejder på en løsning, så vi forsat har to trænere på kanten om mandagen i Korsvejen.

NB! Indendørs cykling – tirsdag flytter til onsdag

Vi er desværre efter omstændighederne tvunget til at flytte vores indendørs cykling fra tirsdag til onsdag. Og timen får også nyt tidspunkt – kl. 17:45 -18:45. Det betyder, at vi starter sæsonen for indendørs cykling onsdag, den 4. november kl. 17.45.

Årsagen er, at det kun er muligt at køre enkelte tirsdage. Eftersom FitnessDK, de fleste tirsdage, selv anvender salen til begynderhold.

Vores træningskalender er blevet opdateret med den nye tid.

OBS! Dem som allerede havde tilmeldt sig, de nu aflyste timer om tirsdagen, så er deres tilmelding flyttet med til den nye tid. Så tjek venligst, om timerne stadige er aktuelle for jer – eller om I skal afmelde jer.

Nye medlemmer på vej – tag godt imod

Tirsdag den 22. september byder bestyrelsen velkommen til nye medlemmer ved et velkomstmøde i klubhuset. Det glæder vi os til!

Vi har arrangeret særlig introduktionstræning til både svømning (1. oktober), cykling (7. oktober) og løb (8. oktober) til de nye medlemmer.

Vi håber at se mange rigtig mange både til intromødet og til træningerne disse dage. Vi ser frem til at blive mødt af nye ansigter, men gamle medlemmer er også meget velkomne. Både til intromøde og til træningerne – vær med til at tage godt imod de nye!

Derudover håber vi at se så mange medlemmer som muligt, både nye og gamle, til Pokalfesten lørdag den 26. september.

» Læs mere om alle arrangementerne i kalenderen, hvor du også tilmelder dig