Pokalvindere 2018

Sæsonen er næsten slut – vi mangler lige et efterårsduatlon på lørdag – og klubbens vandrepokaler er blevet uddelt for sæson 2018. Se, hvem der blev hædret, da vi holdt pokalfest.

Årets Flid: Carsten Selmann
Carsten gør en kæmpeindsats bag kulisserne. Blandt andet svarer han på alskens spørgsmål på mailen, og sørger for at tage godt imod nye medlemmer. Det er også Carsten, der husker at informere Kongelundens hesteryttere, når vi holder duatlon – og selvfølgelig står Carsten til stævnet fra først til sidst og har styr på praktikken.

Årets talent – Søren Bruun
Talent har ingen alder. Og alder er ingen hindring for at gøre det godt. Samtidig når man sjældent langt med talent, hvis man ikke kombinerer talentet med flid. Prisen som årets talent blev givet til en meget overrasket Søren Bruun, der ikke blot takkede for prisen, men også for fællesskabet i klubben.

 

Klubmestre: Sanne Nissen Møller og Allan Christensen
Begge klubmestre har i 2018 været flittige stævnedeltagere og kørt nogle virkelig flotte tider – og dermed også placeringer i den interne klubkonkurrence, hvor man samler points i stævner gennem hele sæsonen. Der var derfor ingen tvivl om, hvem der kunne hædres som klubmestre i 2018: Sanne Nissen Møller og Allan Christensen.

Tillykke til årets pokalvindere!

 

Ny cykeltræner og ny kasserer i klubben

Ånd lettet op – Martin stopper ikke! Men vi opruster på søndagscyklingen, og fremover vil Maria Adamsen stå for et hold, der kører lidt kortere og lidt langsommere end Martins søndagshold. Maria kører hver anden uge – første gang er søndag den 17. juni. Med andre ord: Maria kører søndage i lige uger – og vi håber, at hun får mange ryttere at køre med!

Maria er en rigtig dygtig cykelrytter og er ikke ukendt med triatlon eller KVIK TRI TEAM – tværtimod. Maria har været medlem i flere omgange af klubben, og vi er glade for at have hende tilbage.

Vi har tidligere meldt ud, at Emma stod for det ekstra søndagshold, men weekenderne kom aldrig til at virke, og derfor får vi i stedet glæde af Maria.

Ny kasserer
Bestyrelsen har valgt at omkonstituere sig, så kasserer fremover er Carsten Selmann.

 

Trænere søges

Flere og flere møder op til cykeltræning  – og det er rigtig godt. Bliv endelig ved med det. For at sikre en god træning for alle og bedre at kunne niveaudele søger vi derfor en, der kan stå for cykeltræningen for dem, der ikke er de hurtigste.

Samtidig søger vi også en ny løbetræner, eftersom vi desværre må sige farvel til Jonas på den post, da han forlader Amager i en længere periode.

Begge træner-tjanser er lønnede, og du vil samtidig få et DGI Trænerkursus, så du er godt klædt på til opgaven.

Husk i øvrigt, at Ulrik Wilbek aldrig selv spillede håndbold, så man behøver ikke at være ekspertudøver for at blive en god træner.

Hvis det er noget for dig – eller hvis du har spørgsmål -, så skriv til bestyrelsen på kontakt@kvik-tri.dk

Nyt fra bestyrelsen: Vigtige datoer og mulighed for at leje udstyr

Årets generalforsamling, der blev delt over to aftener, endte med, at Tommas Jensen er valgt til ny formand, og Kristian Lytkjen Skaalum Peeters er valgt til kasserer. Nye i bestyrelsen er Lars Kudsk og Carsten Selmann, mens Hanne Stevns, Hanne Staanum og Kenneth Ejsenhardt modtog genvalg. Nye suppleanter er Charlotte Hvid Olavsgaard og Sanne Nissen Møller.

» Læs referat af generalforsamlingen 2018

Bestyrelsen havde sit første ordinære møde 8. marts og her var flere ting på dagsordenen. Her skal fremhæves:

VIGTIGE DATOER AT FÅ I KALENDEREN

  • Klubaften 3. april – foredrag med Jesper Kenn Olsen, der har løbet Jorden rundt to gange. Tilmeldingen er åben
  • Forårsduatlon er planlagt til 21. april. Det bliver et internt stævne i samarbejde med Amager Triatlon Klub.
  • Der bliver arrangeret træningsweekend på Bornholm 8.-10. juni.

MULIGHED FOR AT LEJE UDSTYR

  • Klubben har indkøbt 2 Citec pladehjul til dæk/slange, som kan lejes af klubmedlemmer (udlejes ikke til tredjepart) for 500 kr. Hjulet bliver som udgangspunkt udlejet fra tirsdag til tirsdag. Hvis flere er interesserede i at leje pladehjulene til samme stævne, bliver der trukket lod.
  • Klubben har indkøbt en Soundboks højttaler, som kan lejes af klubmedlemmer (udlejes ikke til tredje part). Højttalerne skal naturligvis bruges til vores KVIK events, men kan lejes for 250kr. pr. weekend efter først-til-mølle princippet.

» Læs mere om, hvordan du lejer udstyret, og hvad bestyrelsen i øvrigt talte om i referatet

Ekstraordinær generalforsamling 20. februar

Tirsdag aften, 23. januar, var der indkaldt til ordinær generalforsamling i KVIK TRI TEAM.

Blandt punkterne var valg til bestyrelsen. Under dette punkt meddelte formand Francisco Hygom, at han ønsker at trække sig som formand for klubben. Dette er før tid, da formandsposten først er på valg om 1 år. Desuden udtræder Francisco i samme forbindelse helt af klubben.

Begrundelsen for dette er, at Francisco ikke længere dyrker triatlon og ikke kommer til det i fremtiden, at der ligger en del arbejde i formandsposten, og at Francisco ønsker at bruge sin fritid til andre ting.

Derfor suspenderede bestyrelsen mødet fra punktet: Valg til bestyrelsen.

I stedet indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i uge 8 tirsdag den 20. februar 2018 kl. 18.30 i KVIKS´s klublokaler, Røllikevej 4 i Kastrup.

Både formandsposten og resten af bestyrelsesposterne er på valg, og det skal bemærkes, at alle de øvrige nuværende medlemmer af bestyrelsen stiller op til genvalg. Dog er posten som klubbens kasserer ledig, hvilket også gælder de to poster som bestyrelses-suppleanter.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde talstærkt op til næste generalforsamling, så vi kan få et godt valg til bestyrelsesposterne og særligt til formandsposten. I mellemtiden bedes medlemmerne overveje, om de kandiderer til en eller flere af posterne.

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Så er det tid til årets generalforsamling i KVIK TRI TEAM. Det er tirsdag den 23. januar kl. 18:30 i Klubhuset på Røllikevej 4, 2770 Kastrup.

Generalforsamlingen vælger ikke blot bestyrelsen – KVIK TRI TEAMs højeste myndighed er generalforsamlingen, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Derfor er det en rigtig god ide at møde op, hvis du vil være med i debatten og have indflydelse på klubben. Og husk, at en forening bliver det, dens medlemmer gør den til.

Du skal også huske, at alle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt og motiveret være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til francisco@live.dk

Indkomne forslag skal lægges på hjemmesiden, www.kvik-tri.dk, en uge før generalforsamlingen.

» Se dagsorden for generalforsamlingen – og tilmeld dig gerne.
Du er naturligvis velkommen til at møde op uden at være tilmeldt, men tilmeldingen giver en idé om, hvor meget kaffe og te der skal brygges.

» Se KVIK TRI TEAMs vedtægter

 

Klubbens samarbejde med Kondifabrikken stopper

Klubbens samarbejde med Kondifabrikken stopper med udgangen af 2017.

Stor tak til Rasmus og René for indsatsen og god træning i den periode, hvor de har sørget for at holde os til ilden – særligt på løbet, men også for krydstræninger, ugeplaner mv.

Ændringen betyder, at sidste løbetræning med trænerne fra Kondifabrikken er tirsdag den 19. december.

Bestyrelsen arbejder på en løsning for løbetræningen i det nye år og melder ud, når der er nye aftaler på plads.

Husk i øvrigt to ting i denne tid:

 

Ændringer i bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning ser nu lidt anderledes ud end den gjorde lige efter generalforsamlingen.

Sandra Ebbesen har meldt sig af klubben og kan derfor ikke længere være en del af bestyrelsen. Sandra var valgt direkte som kasserer på generalforsamlingen, og en ny kasserer skal vælges på en ny generalforsamlingen. Vi har i bestyrelsen valgt, at der ikke er behov for en ny kasserer før næste ordinære generalforsamling.  Klubbens bogføring varetages i øvrigt af en lønnet regnskabsmedarbejder i KVIK.

Skulle der bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling inden næste ordinære generalforsamling, så er valg af kasserer automatisk det første punkt på dagsordenen.

Herudover er Trine Rivold efter aftale udtrådt af bestyrelsen.

Kenneth Ejsenhardt, der var valgt som 2. suppleant, indtræder i bestyrelsen frem til næste generalforsamling, da førstesuppleant Ivan Scavenius Lang valgte at stå over i denne omgang.

Vi siger tak til Sandra og Trine for deres arbejde i bestyrelsen, og velkommen til Kenneth.

» Se bestyrelsens sammensætning og vores vedtægter

//Bestyrelsen

Pokalvinderne 2017

2017 har budt på rigtig mange flotte præstationer i KVIK TRI TEAM. Det er blandt andet blevet til podieplaceringer, DM-medaljer, Ironman-titler og -kvalifikationer til internationale mesterskaber, samt klubrekord på ironman-distancen. Ikke mindst er det blevet til en masse personlige sejre. Nogle har kørt deres første stævne, andre har kørt længere eller hurtigere end før – og alle har været med til at skabe en super sæson i Årets Klub på Amager 2017.

Ikke alle kan dog hædres til den årlige uddeling af klubbens traditionsrige vandrepokaler. Se, hvem der modtog pokalerne 2017:

Årets Klubmestre: Sascha Weber Nicholsen og Gustav Palm-Henriksen

KVIK TRI TEAMs klubmestre 2017 har begge tidligere været kåret som klubbens talenter. Og bestemt ikke uden grund.

Sascha Weber Nicholsen har stillet op til en lang række stævner i år og fik blandt andet point til klubmesterskabet til Buresø-stævnet, hvor hun fik en samlet 3. plads blandt kvinderne.

Klubmesteren har på herresiden heddet Søren Andersen de seneste fem år, men i 2017 blev sejrsstimen afbrudt. Gustav Palm-Henriksen begyndte sæsonen med at være 30 sekunder hurtigere end Søren til Forårsduatlon og vandt klubmesterskabet med maksimum point.

 

 

Årets Talent: Rikke Christiansen

Rikke har i 2017 kørt rigtig mange stævner – fortrinsvis sprint og OL. Her har hun talrige gange vist sin styrke og er kommet på podiet. Blandt andet til Bellevue OL Triatlon og Club La Santa Sprint Serien, mens hun blev samlet nr. 4 og vandt sin aldersgruppe ved Ironmans OL-stævne i Aarhus.

 

 

Årets Flid: Sanne Nissen Møller

Sanne modtog årets flidpræmie for sin all-round indsats i klubben. Altid flittig til klubbens fællestræninger i alle tre discipliner, bruger af klubbens mentor-ordning og også altid klar med en hjælpende hånd. Var blandt andet vejviser til klubbens Forårsduatlon. Sanne viste med sin præstation ved sin Ironman-debut, at flid betaler sig og at man kan komme rigtig langt og hurtigt ved at følge klubbens tilbud.

Årets Præstation: KVIK TRI TEAM

Lidt utraditionelt gik prisen for årets præstation ikke til en person, men til en holdindsats. Ved Ironmans European championships 70.3 i Helsingør 18. juni var klubben nemlig talstærkt repræsenteret og sammen vandt deltagerne som hold sin division og kvalificerede dermed klubben til Ironmans europæiske mesterskab for klubber, der finder sted i Barcelona i maj 2018.

Pokalvinderne 2016

For fire uger siden var der Pokalfest i KVIK TRI TEAM. Hvad der sker til festerne kommer aldrig på hjemmesiden med én undtagelse: Hvem, der blev Årets Pokalvindere, må og skal ikke være en hemmelighed!

Få overblikket her:

gustav-talent-2016Årets Talent: Gustav Palm-Henriksen

Gustav har præsteret godt hele sæsonen i både interne og eksterne stævner. Særligt hans debut på halv jernmandsdistancen  Ironman 70.3 Kronborg i tiden 4:38 har imponeret. Dagen efter blev Gustav student.

 

26445834064_f62c5a78af_kÅrets Flid: Carsten Selmann

Carsten stiller op som hjælper hver gang, der er behov. Han har hjulpet til stævner og er altid klar med råd og praktisk hjælp, når en klubkammerat spørger. Samtidig har han passet sin træning og deltaget i flere stævner i årets løb.

Bestyrelsens flidspokal gik til Carsten, men festudvalget har også blik for hans kæmpe indsats for klubben og gav ham prisen som Årets Hjælper.

img_0277Årets Præstation: Kamilla Vallin

Kamillas første sæson som triatlet gav flere førstepladser – blandt andet på sprintdistancen i DM Tri seriens Holbæk stævne og Powerman Sprint. Men det var for sin Age Group sejr ved DM på halv jernmandsdistancen i Aalborg, at Kamilla vandt Årets Præstation. Hun vandt  AG 18-39 i tiden 4:30:36. Det var 21 minutter hurtigere end sølvvinderenimg_0210.

Årets Klubmestre: Malene Dissing og Søren Andersen

Søren Andersen kunne for femte (5.!!) år i træk kåres til klubmester hos herrerne, mens Malene Dissing vandt hos kvinderne.malene

Udover bestyrelsens pokaler kunne formand Francisco Hygom også overrække en Ironman Triclub Award til dem, der var med til at køre Ironman 70.3 Kronborg og dermed kvalificere klubben til årets Ironman EM for klubber. EM fandt sted i Kroatien – dog uden deltagelse fra KVIK TRI TEAM.

img_1601Festudvalget uddelte traditionen tro også priser. Som allerede nævnt blev Carsten Selmann hædret som Årets Hjælper.

Årets Fighter – brødreparret Bjarne og Brian Andersen 

Bjarne begav sig i juli kast med en tre-dobbelt Ironman i Tyskland. Han fik svømmet 11,4 km, cyklet 540 km og løbet 63 km – dvs. halvanden maraton, inden han måtte kaste håndklædet i ringen på grund af ødelagte fødder. Bjarne siger, at han prøver igen. img_1615

Brian var tilmeldt Ironman Copenhagen, men var til det sidste i tvivl om, han ville stille til start. Han gjorde det og kæmpede sig i mål, selvom mørket var faldet på og heppekoret gået hjem.

Brødrene Andersen har i den grad fightet i 2016.

Årets Styrt – Nicklas Holland

img_1628Festudvalget benyttede lejligheden til at udstyre Nicklas med en ny cykelhjelm og en førstehjælpskasse efter hans cykelstyrt på Mallorca.

Tillykke til alle og tak for en god fest.